Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Aktualności

Dialog społeczny jako platforma terytorialnych paktów aktywizujących rynki pracy

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” realizuje projekt unijny, którego celem jest promocja partnerstwa społecznego na szczeblu lokalnym i regionalnym.
 
11 stycznia 2007 roku CPS „Dialog" podpisało umowę na jego realizację. Projekt nosi nazwę: „Dialog społeczny jako platforma terytorialnych paktów aktywizujących rynki pracy”. Jest on finansowany z Sektorowego Programu Opera- cyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich”.
 
Projekt obejmie między innymi organizację cyklu szkoleń i warsztatów „Budowanie Lokalnego Partnerstwa Społecznego na rzecz lokalnych strategii rozwoju i zatrudnienia”. Szkolenia są skierowane do partnerów społecznych na szczeblu regionalnym i lokalnym. Przedstawiciele samorządów terytorialnych, pracodawców, związków zawodowych czy wreszcie osoby związane z rynkiem pracy oraz przedstawiciele trzeciego sektora zyskają możliwość poszerzenia wiedzy umożliwiającej efektywne działanie na rzecz lokalnego rozwoju.
 
Warsztaty ukażą potencjał jaki drzemie w partnerstwie społecznym oraz umożliwią przekazanie narzędzi służących lepszemu wykorzystaniu lokalnego potencjału gospodarczego oraz rozwiniecie lokalnych zasobów rynku pracy.
 
Na cykl szkolenia złożą się warsztaty prowadzone przez krajowych trenerów, obejmujące między innymi tematykę:

• budowania lokalnych strategii rozwoju i strategii poprawiania sytuacji na rynku pracy, dostosowywanie lokalnych zasobów pracy do wymogów lokalnego rynku,
• rozwoju przedsiębiorczości i rozwoju biznesu w sektorach nowoczesności
• dostosowywanie lokalnej edukacji do wymogów rozwojowych,
• roli kapitału społecznego w lokalnym rozwoju, sposobów jego generowania, czyli budowanie zaufania, zdolności do współdziałania itp.
 
Drugi segment prowadzony przez trenerów z krajów Unii służył będzie przekazaniu doświadczeń z krajów, gdzie partnerstwo lokalne już funkcjonuje, oraz pokazanie dobrych praktyk.
 
Ponadto projekt obejmuje również działania promujące problematykę partnerstwa lokalnego. Powstaną cztery książki, dodatki do prasy lokalnej, oraz strona internetowa z dużym zasobem wiedzy o mechanizmach partnerstwa społecznego. Portal internetowy ma stać się platformą wymiany doświadczeń i opinii oraz serwisem informującym o najważniejszych wydarzeniach związanych z partnerstwem lokalnym.
 
Zorganizowane zostaną także seminaria dla dziennikarzy, polityków i liderów lokalnej opinii publicznej.
 
Zapraszamy do współpracy, w tym do uczestnictwa w szkoleniach, lokalne samorządy, organizacje pozarządowe, instytucje rynku pracy itp.
error type:E_DB_WARNING
error type id:8192
code:NULL
notice:mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead
file:/www/dialog/engine/db/MySql.php
line:42
function:
class:
method:
error type:E_WARNING
error type id:2
code:NULL
notice:Creating default object from empty value
file:/www/dialog/index.php
line:21
function:
class:
method: